Om svenska musikklasser

Musikklasser på svenska startade höstterminen 1998 med Anna von Zweigbergk som kursledare. Aktiviteterna ingår i activités périscolaires culturelles på Europaskolan Bryssel II.

Skapande musikverkstad för barn. Lekar och experiment med ljud och rytmer, notskrift och notläsning. En liten introduktion till att spela piano. En smula musikhistoria med små berättelser om berömda kompositörer. Lära känna musik och olika musikinstrument.

- s26, Blue book, European School Brussels II and Parents' Association

Här kan alla intresserade hämta information och se på vad vi har gjort och pröva sina musikkunskaper tillsammans med oss.

I år, är kursens deltagare 6-7 år gamla. Det är två grupper barn, med 6 barn i varje grupp. Vi tar gärna in fler, men gruppens antal får inte överstiga 8.

De lär sig bl.a. noter, sjunga efter noter, spela piano, xylofon, trummor, lyssna på musik, öva, spela i grupp m.m.

Senast uppdaterad 29.10.2000